Bakers Consult

Bakers Consult is onderdeel van een netwerk van verschillende organisaties op het gebied van training en coaching. Met de volgende partners wordt intensief samengewerkt:


Publiek Domein bv

In opdracht van Publiek Domein ben ik programmaleider voor de Leergang Intern Adviseren (LIA), bestemd voor ambtelijke professionals die adviesrollen vervullen. Daarnaast lever ik als kerndocent en trainer bijdragen aan

  1. Open leergangen voor Wethouders                    Operationeel Leiderschap                                              Leertrajecten voor medewerkers Griffies                  Leergang Politiek-Bestuurlijke Gevoeligheid 

  2. in-company trajecten rond vraagstukken als teamontwikkeling, competentieontwikkeling (adviseren, leidinggeven, omgaan met tegenstellingen, omgevingsbewustzijn, samenwerken)    

  3. Persoonlijke Coaching en Advies


Holkrint bv

Voor Holkrint bv - actief bij Bouwbedrijven - verzorg ik trainingen als onderdeel van management ontwikkelings programma’s . Onderwerpen: leidinggeven aan veranderingen, persoonlijke effectiviteit, managen van verwachtingen en aanspreken op gedrag, omgaan met veranderingen

Partners

Publiek Domein Dagakademie

De Publiek Domein Dagakdemie is een initiatief van Publiek Domein bv. In samenwerking met zelfstandige ondernemers uit het netwerk van Publiek Domein worden programma’s uitgevoerd gericht op leren en ontwikkelen. Bakers Consult voert o.a. workshops voor HR-professionals uit (link)


DoConnect bv

In samenwerking met DoConnect verzorg ik non-verbaal assessments (link) en workshops De verborgen kracht van mijn non-verbale dynamiek.


DeVicco 

Bakers Consult en DeVicco (Harry Slegh), werken samen op het gebied van coaching & mediation