‘ Ik stond laatst even stil,

                        dat was een hele vooruitgang!’


Bakers Consult kent twee coachingsvormen:

1.persoonsgerichte coaching

2.relatiegerichte coaching


Persoonsgerichte coaching

In een persoonlijk gesprek verkent de coach het vraagstuk waar de cliënt mee zit en vertaalt dit samen met de cliënt naar te ontwikkelen concreet gedrag. De coaching is geslaagd als de cliënt na  het traject vaker of intensiever het gedrag vertoont dat bij het eerste gesprek omschreven is. Bijvoorbeeld, effectiever aansturen van een team,  eigenzinnig zijn zonder een relatie te verspelen, energie overhouden na het werk, zelfbewuster met tijd omgaan, effectiever onderhandelen, vergroten van draagvlak voor een verandering.  De weg daarnaar toe is een innerlijke reis langs verschillende lagen van bewustzijn: kwaliteiten, overtuigingen, identiteiten en drijfveren. Tijdens elk coachingsgesprek  staan concrete werkervaringen van de cliënt centraal. Ook de manier waarop de cliënt zjin verhaalt vertelt en beleeft is onderdeel  van de coaching. Non-verbale aspecten vormen immers de ingang tot gedragsverandering. Feedback en open communicatie van de coach begeleiden de stappen die de cliënt gaat zetten om van zijn bestaande situatie naar zijn gewenste situatie te komen en de hindernissen daartussen gemotiveerd met nieuwe vaardigheden te overwinnen.Coachen is eerlijk en openhartig praten

                                                        over zaken die lastig zijn
Relatiegerichte coaching

In relatie-coaching wordt een gezamenlijk ervaren probleem aangegaan, aangepakt en opgelost. De relatie kan zowel een zakelijke als een privé-relatie zijn. De relatiecoach faciliteert,  observeert, geeft feedback over de wijze waarop partners met elkaar communiceren, intervenieert in de dynamiek die ontstaat en geeft tips en handvatten om patronen te doorbreken.  Tijdens een relatie-coaching krijgen partners zicht op hun bijdrage aan een impasse. Zelfinzicht maakt kiezen voor ander gedrag mogelijk. De relatie-coach helpt om nieuw gedrag toe te passen tijdens het bespreken van een voor beide beladen onderwerp. In het besef van de wederzijdse afhankelijkheid wordt het gezamenlijke probleem opgelost en vaak ook de onderlinge relatie versterkt. Is het besef van wederzijdse afhankelijkheid niet aanwezig dan is relatie-coaching weinig zinvol.

Coaching