Geïnteresseerd geraakt, neem dan contact op via de mail.

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Ik sta u graag te woord voor meer informatie over mijn werkzaamheden en mogelijkheden op maat.


Bakers Consult

Kantooradres:

Het Hoogeland

Museumlaan 2

3581 HK Utrecht

M 06 29054484


  1. info@bakersconsult.nl

  2. www.bakersconsult.nl

  3. www.twitter.com/willybakers

  4. http://nl.linkedIn.com/in/willybakers

Colofon

Redactie         Willy Bakers

Webdesign     PP Producties, Bakers Consult

Illustraties      Jos Collignon, Peter de Wit

Fotografie      Harry Slegh


© Bakers Consult


Disclaimer

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bakers Consult worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Hoewel bij het gereedmaken van deze site www.bakersconsult.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. Bakers Consult is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

Contact

mail

website

twitter

linkedIn