Bakers Consult verzorgt in-company trainingen

op het gebied van

 1. persoonlijk leiderschap

 2. coachend leidinggeven

 3. eigenzinnig én dienstbaar adviseren

 4. leidinggeven aan veranderingen

 5. managen van verwachtingen

 6. teamontwikkeling

 7. competentieontwikkeling

 8. omgaan met belangentegenstellingen

 9. omgaan met veranderingen

 10. sturen op boven- én onderstroom van verandering

 11. persoonlijke effectiviteit

 12. procesbegeleiding en bemiddeling


Trainen is oefenen voor de wedstrijd. Welk spel moet er gespeeld worden? Wie zijn de spelers? Wat heb ik van hen nodig? Wat zijn hun belangen? Wat verwacht ik van hen?  Hoe maak ik dat duidelijk? Hoe ga ik met weerstand om? Wat is de kwaliteit van de relatie die ik met de spelers heb? Hoe kan ik de relatie verbeteren? Hoe maak ik meer gebruik van de kwaliteiten van anderen?

Als het krachtenveld duidelijk is kan de training in effectief verbaal en non-verbaal gedrag beginnen. 

De training zelf is een gedragslaboratorium waarin naar hartenlust geëxperimenteerd kan worden met de opgedane zelfkennis en vaardigheden.

Trainen houdt voor mij in uit je comfortzone stappen, uitproberen van nieuw gedrag, open communiceren, bewust worden van non-verbaal gedrag en daar vooral veel plezier aan beleven.

Trainingen