1. Zelfkennis begint bij bewust worden van je non-verbale gedrag. Wat is kenmerkend aan jouw manier van doen in gezelschap van anderen?  Hoe stap je op  anderen af – snel, langzaam, kordaat, aarzelend? Hoe geef je een hand – stevig, losjes, omvattend, zuinig?

  2. Hoe stap je een ruimte in en hoe beweeg je daarbinnen – doelgericht, zoekend, voegend, onverwacht?

Hoe zit je – rechtop, onderuit gezakt, achterin je stoel, scheef, naar voren gericht?  Welke mimiek is kenmerkend voor jou – frons, opgetrokken wenkbrauwen,  serieus, glimlach, strakke lippen, oordelend? Hoe klinkt je stem – luid, zacht, accentloos, nadrukkelijk, snel?  Allemaal aspecten die onlosmakelijk aan je non-verbale gedrag verbonden zijn en waarmee je jezelf kenbaar maken.

Zonder oordeel kunnen waarnemen levert een schat aan informatie op ook over wie die ander is. Door middel van de kleurenroos kun je namelijk al deze non-verbale gedrags-elementen indelen. Non-verbale kenmerken vormen na rubricering een profiel.

Vervolg ‘In contact’ ; snel inzicht, snel verandering

Een profiel waar ook vanzelfsprekend kracht en kwaliteit in besloten ligt. Mits in contact, dat wil zeggen dat de luistermodus aan staat. Met je profiel doe je een appèl op je omgeving. Bijvoorbeeld je wil het tempo er in houden (rood), of je wil de relaties goed houden (blauw), of je wil overzicht houden (groen) of je wil het gewoon anders (zwart). Maar wat als je omgeving daar anders op reageert dan je zou verwachten? Hoe kun je je invloed versterken? Niet door meer van hetzelfde te doen maar door andere non-verbale elementen aan je gedrag toe te voegen.  Schakelen in stijl dus.

‘In Contact’ levert je daarvoor tips en handvatten om je eigen communicatiestijl aan te vullen met non-verbale aspecten uit andere stijlen.

De kleurenroos is een eenvoudig model dat leidt tot snel inzicht en tot snelle verandering in je gedragsrepertoire.

Het helpt je je zelfkennis te vergroten zonder ingewikkelde testjes. Na een training of coaching kun

je er direct zelf mee aan de slag.

Kunnen schakelen in stijl geeft je

meer contact(en).Publicaties:

In Publiek Domein: Een bombardement van eerst indrukken.